Pirkimo pardavimo taisyklės

UAB „Solvo LT“, juridinio asmens kodas 303290768, buveinės adresas Manufaktūrų g. 20, LT-11342 Vilnius, Lietuva yra Internetinės parduotuvės www.munto.lt valdytojas, toliau –Munto.lt.

Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai

1.      Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems Munto.lt elektroninėje parduotuvėje, yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2.      Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir Munto.lt sudaroma nuo to momento, kai klientas išsirenka prekę ir įdėjęs į prekių krepšelį, įvykdo visus Munto.lt elektroninėje parduotuvėje užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

3.      Jei Munto.lt dėl svarbių aplinkybių negali pateikti klientui užsakytos prekės, Munto.lt turi teisę pasiūlyti klientui analogišką prekę, Klientui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Munto.lt įsipareigoja grąžinti klientui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir anuliuoti kliento užsakymą.

4.      Kai Munto.lt patvirtina užsakymą, prekės kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių, apsirikimo pobūdžio, klaidų ar kitų nuo Munto.lt nepriklausančių objektyvių priežasčių, kurias galima įrodyti. Jei  klientas nesutinka įsigyti prekę pakitusia kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Munto.lt elektroniniu paštu labas@munto.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę su pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5.      Registracijos metu klientas privalo pateikti teisingus duomenis. Klientas atsako už pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.munto.lt svetaine bus apribotos.

6.      Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide. Būtina pateikti tikslų užsakymo pristatymo vietos adresą – tai reikalinga ne tik pristatant prekes, bet ir formuojant sąskaitą. Klientas turi pateikti veikiantį ir naudojamą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, tam kad prekių užsakymas galėtų būti tinkamai pristatytas ir įvykdytas ir kad klientas būtų informuotas apie užsakymo eigą.

7.      Munto.lt įsipareigoja neperduoti registracijos metu pateiktos kliento konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus tais atvejais kai leidžia teisės aktų numatytos išimtys.

8.      Draudžiama:
• kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ir jos turinį be raštiško Munto.lt svetainės savininko sutikimo.
• naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti munto.lt darbui ar kitais veiksmais trikdyti Munto.lt sistemos veiklą.

9.      Munto.lt turi teisę:
• koreguoti munto.lt esančią informaciją. Atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo.
• Riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, naudojimasi munto.lt svetaine.
• Retų ir specialių prekių užsakymus vykdyti tik gavus kliento apmokėjimą už prekes iš anksto.
• Asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

10.   Apmokėjimo už prekes sąlygos aprašytos ČIA.

11.   Prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygos ir klientui taikomi mokesčiai aprašyti ČIA.

12.   Prekių grąžinimo, keitimo ir garantijos sąlygos aprašytos ČIA.

13.  Dovanų kupono įsigyjimo ir panaudojimo sąlygos aprašytos ČIA.

14.   Privatumo politika aprašyta ČIA.

15.   Klientai, pirkdami prekes Munto.lt, patvirtina, jog yra susipažinę su prekių apmokėjimo, pristatymo, atsiėmimo, grąžinimo, keitimo, garantijos ir privatumo politikos sąlygomis.

16.   Klientai įsipareigoja gautą prekę patikrinti jos atsiėmimo momentu - t. y., patikrinti pakuotės būklę, jos turinį, prekių kiekį, dydį ir asortimentą. 

17.   Prekė gali skirtis nuo prekės, parodytos nuotraukoje ar video klipe. Nuotraukoje ar video klipe gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte. Munto.lt neatsako už tai, kad Munto.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Munto.lt valios. Klientui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

18.   Prekių kiekiai yra riboti.

19.   Munto.lt įsipareigoja pristatyti prekes Klientui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Klientas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Kliento ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Munto.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

20.   Munto.lt misija yra teikti klientams aukštos kokybės aptarnavimą. Visus klausimus, problemas, prašymus ar skundus, kilusius naudojantis Munto.lt internetine parduotuve, klientas gali pateikti elektroniniu paštu labas@munto.lt ar kitais būdais, kurie yra nurodyti Munto.lt “Kontaktai” puslapyje. Visus skundus, nesutarimus ir problemas Munto.lt sprendžia derybų ir sutarimo keliu vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principu.

21.   Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22.   Tuo atveju, jei klientas nesutinka su Munto.lt parengtu atsakymu ar sprendimo būdu į kliento pretenziją,  prašymą/skundą dėl Munto.lt interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665 ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausiai kreiptis į Munto.lt (t. y. į pardavėją).